GENERALITĂȚI

Prin accesarea acestui site web si/sau descărcarea-folosirea aplicației mobile “UTree” sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare detaliate mai jos.
Informațiile conținute în acest site sunt furnizate în scop de informare generală.

“UTree” este o bază de date al arborilor urbani din România. Acest catalog online al arborilor urbani permite organizațiilor neguvernamentale, autorităților administrative, al diferitelor instituții și al publicului general de a crea un inventar al arborilor din oraș accesibil tuturor.

Website-ul si Aplicația “UTree” au fost dezvoltate de compania Lynx Solutions cu sediul în str. Rezervorului Nr. 433F6, Corunca, jud. Mures în colaborare cu Asociația Pando.

Website-ul si Aplicația “UTree” se află in folosința Asociației Pando, cu sediul în Târgu Mureș, Str. Pasajul Mimozelor, nr. 4, scara A, ap. 11, nr. și data înscrierii în registrul special 16 / 22.03.2017, CIF 37308469.

Compania Lynx Solutions și Asociația Pando detin drepturile de proprietate intelectuală asupra conţinutului Website-ului si Aplicației “UTree” fiind denumite în continuare deţinători.

Termenele și Condițiile vor fi interpretate în conformitate cu legea română.

Asociația „Pando” își rezerva dreptul de a schimba termenii, condiţiile utilizării Website-ului/Aplicatiei “UTree” fără a anunța în prealabil.

 

ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI

Pentru a folosi Website-ul si Aplicația “UTree” Utilizatorii sunt obligati de a furniza date reale, exacte si complete despre Utilizator, astfel cum se solicită prin formularul de înregistrare.

Asociația Pando işi rezervă dreptul (nu şi obligaţia) de a verifica autenticitatea datelor de înregistrare ale Utilizatorilor referitoare la existenţa acestora. Prin acceptarea termenilor si condiţiilor Utilizatorul îşi exprimă acordul pentru eventualele verificări ce vor fi efectuate de deținătorii/administratorii Website-ul si Aplicația “UTree” ca măsură de siguranță pentru realitatea si exactitatea datelor furnizate.

În cazul în care se constată ca informaţiile puse la dispoziţie de Utilizator sunt inexacte, Asociația Pando îşi rezervă dreptul de a suspenda accesul Utilizatorului la funcțiile Website-ului şi Aplicației “UTree” .


CONFIDENŢIALITATEA INFORMAŢIILOR

Asociația Pando asigură caracterul confidenţial a datelor cu caracter personal solicitate Utilizatorilor la înregistrare.

Datele personale ale Utilizatorului nu vor fi accesibile publicului, acestea vor fi vizibile numai pentru administratorii Website-ului si Aplicației “UTree”.

Deținătorul Website-ului şi Aplicației “UTree” va certifica faptul că va respecta drepturile conferite de Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului pentru protecţia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Accesarea Website-ului si Aplicației “UTree” presupune luarea la cunoştiinţă a drepturilor mai sus menţionate şi acordul ca datele de contact să fie folosite de către deşinătorul Aplicaşiei în scopul trimiterii către Utilizator a confirmării înregistrării, diverselor informații, știri legate de arborii urbani, dar numai cu acordul prealabil al acestuia.

Conform Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului, Utilizatorii beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor personale, au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale, și să solicite ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, Utilizatorul poate să trimite o cerere scrisă la adresa de e-mail office@pando.ro.
Website-ul şi Aplicația “UTree” utilizează metode şi tehnologii de securitate pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare si depune toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru protejarea datelor cu caracter personal colectate.

Deținătorul respectă informaţiile confidenţiale furnizate şi nu va vinde şi nu va închiria datele utilizatorilor.

 

DATELE ARBORILOR ÎNREGISTRAȚI

Este interzis folosirea conținutul Website-ului si Aplicației “UTree” și a datelor arborilor înregistrați pentru scopuri comerciale.

Informațiile înregistrate în catalogul arborilor urbani, “UTree” considerate inadecvate din orice motive de Asociația Pando vor fi eliminate.

Asociația Pando își rezervă dreptul de a suspenda accesul la Website-ul şi Aplicația “Utree” al utilizatorilor care încarcă în mod repetat informații și date nerelevante în scopul catalogului arborilor urbani.

 

FOTOGRAFII

Website-ul si Aplicația “UTree” solicită utilizatorului încărcarea fotografiilor despre arborii înregistrați. Prin încărcarea acestor fotografii, Utilizatorul acceptă următoarele reguli:

 • Fotografiile care au un conținut ilegal, obscen, instigă la violență sau ură vor fi eliminate
 • Fotografiile care nu reprezint imaginea/aspectul arborelui înregistrat vor fi eliminate
 • Fotografiile nu conțin imaginea unor persoane fizice
 • Utilizatorii sunt responsabili pentru respectarea drepturilor de autor al fotografiilor încărcate în baza de date “UTree”.
 • Imaginii care încalcă drepturi de autor vor fi eliminate.
 • Fotografiile care nu au o calitate rezonabilă vor fi eliminate.
 • Prin încărcarea fotografiilor, Utilizatorul accept faptul ca aceste fotografii pot fi descărcate de terțe persoane de pe catalogul arborilor urbani “UTree”. Asociația Pando nu este responsabil pentru eventualele încălcări ale drepturilor de autor a fotografiilor încărcate.
 • Utilizatorul acceptă și este de acord ca imaginile încărcate să apare în materiale informative, newslettere, emailuri și alte materiale promoționale și informative publicate despre catalogul arborilor urbani UTree.
 • Asociația Pando își rezervă dreptul de a elimina orice fotografie sau conținut pe care consideră neadecvat.
 • Asociația Pando își rezervă dreptul de a suspenda accesul la Website-ul/Aplicația “UTree” al utilizatorilor care încalcă în mod repetat termenele și condițiile legate de fotografiile încărcate în catalogul online al arborilor urbani UTree.

 

LIMITELE RĂSPUNDERII

Utilizatorul acceptă că Asociația Pando nu poate fi făcut răspunzător în nici un fel de pierderile, prejudiciile sau daunele directe, indirecte, accidentale pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare:

 • a folosirii în vreun fel a informaţiilor încărcate in Websiteul/Aplicatia “UTree”
 • a imposibilității utilizării Website-ului/Aplicației “UTree”
 • declaraţii sau acţiuni ale unei terţe părţi asupra Website-ului/Aplicației “UTree”

Asociația Pando nu garantează în nici un fel acurateţea, gradul de utilitate sau caracterul complet al informaţiilor încărcate de utilizatori cu scop informativ.

Asociația Pando nu poate fi tras la răspundere pentru informațiile, datele, fotografiile încărcate de utilizatorii Website-ului/Aplicației “UTree”.

 

LIMITĂRI DE ORDIN TEHNIC ALE SERVICIILOR

Asociația Pando nu își asum nici o responsabilitate în cazul în care Website-ul și/sau Aplicația “UTree” nu pot fi accesate de către utilizatori din orice motiv tehnic.